Zastava
Pročitaj mi

Zastava Kraljevine Srba, Hrvata i SlovenacaPo donošenju odluke o ujedinjenju u zajedničku državu i konstituisanju Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra 1918, vlada Stojana Protića je gotovo na samom početku svoga delovanja donela odluku o utvrđivanju državnih simbola koja su u narednih dvadesetak godina predstavljali jugoslovensku državu.

Već 9/22. decembra 1918. u Beogradu vlada je zaključila da se kao državna zastava Kraljevstva SHS ustanovi trobojka sa horizontalno položenim bojama – gore modra (plava), u sredini bela, a dole crvena.

Vidovdanskim ustavom iz 1921, članom 2, potvrđene su boje državne zastave Kraljevine SHS kao plava, bela i crvena, u vodoravnom položaju prema uspravnom koplju. Pored te državne zastave postojale su i plemenske zastave, srpska: crveno-plavo-bela; hrvatska: crveno-belo-plava; slovenačka: belo-plavo-crvena.


Zastava Socijalističke Federativne Republike JugoslavijePosle Drugog svetskog rata, kada je uvođenjem novog državnog uređenja, ukidanjem monarhije i proglašenjem Jugoslavije za republiku promenjena struktura jugoslovenskog društva, došlo je i do izmene državnih simbola.

Ustavom FNRJ od 1. februara 1946. državna zastava je zadržala boje zastave Kraljevine Jugoslavije sa istim redosledom – plava, bela i crvena. Nova revolucionarna vlast, koja se u toku rata izborila za promenu društvenog sistema, unela je u središte zastave crvenu petokraku zvezdu, simbol pod kojim se u Drugom svetskom ratu borila protiv fašizma. Odnos širine i dužine zastave bio je 1:2. Boje zastave su bile položene vodoravno i svaka boja je zauzimala jednu trećinu prostora širine zastave. Petokraka zvezda je bila oivičena zlatnom ili žutom ivicom.

Izgled zastave se nije menjao sve do 90-ih godina kada je došlo do secesije pojedinih jugoslovenskih republika. Tada je zastava ostala istih boja, s tim što je uklonjena petokraka zvezda.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS