Šta poneti?
Pročitaj mi

Kad krenete u Arhiv ponesite ličnu kartu (pasoš). Poželjno je da imate pismo od institucije koja vas šalje ili preporuku sa fakulteta (instituta). Ako istražujete geološke karte treba da ponesete dopis od institucije za koju radite sa objašnjenjem za koje potrebe ih istražujete. Građa od čijeg nastanka nije prošlo više od 30 godina može se koristiti samo za potrebe stvaraoca ili za potrebe države.

Stigli ste.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS