Detalji fonda
Broj fonda: 625 Naziv fonda: DIREKCIJA ZA ELEKTRIFIKACIJU SAVETA ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Direkcija za elektrifikaciju Saveta za energetiku i ekstraktivnu industriju Vlade FNRJ. Granične godine fonda: 1950-1951. Granične godine građe: 1947-1951. Istorijat tvorca fonda: Direkcija za elektrifikaciju osnovana je 20. juna 1950. godine i bila je administrativno-operativni rukovodilac preduzeća u saveznoj nadležnosti za istražne radove, projektovanje i montažu elektroprivrednih postrojenja, kao i preduzeća za nabavku opreme za ta postrojenja.
Reorganizacijom državne uprave u oblasti privrede 1951. godine ukinuta je Direkcija za elektrifikaciju. Naime, Vlada FNRJ je, na osnovu Osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima, 31. marta 1951. godine izdala naredbu o prenosu iz savezne u nadležnost republika – 108 preduzeća. Ova naredba obuhvatala je i Direkciju za elektrifikaciju, koja je formalno ukinuta Uredbom od 23. juna 1951. godine.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 1.1 Količina arhivske građe: 4 fascikle + 2 fascikle; 12 knjiga evidencija (0,50m + 0,20m + 0,40m) Stanje građe: arhivska građa je fragmentarna Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Saša Ilić i Vesna Žikić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS