Detalji fonda
Broj fonda: 313 Naziv fonda: MINISTARSTVO PROSVETE VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo prosvete Vlade FNRJ Granične godine fonda: 1945-1946. Granične godine građe: 1944-1946. Istorijat tvorca fonda: Ministarstvo prosvete je osnovano 7. marta 1945. formiranjem Vlade Demokratske Fedrativne Jugoslavije. Najvažniji zadatak Ministarstva bio je da obezbedi polazne osnove za sprovođenje kulturne politike Komunističke Partije Jugoslavije. Ministarstvo je u svojoj nadležnosti imalo  utvrđivanje stepena ratne štete na ustanovama prosvete i kulture i njeno otklanjanje, obnavljalo je rad starih ustanova prosvete i kulture, ali na novim revolucionarnim osnovama, osnivalo je nove, revolucionarne, ustanove, organizovalo je kampanju narodnog prosvećivanja, organizovalo je slanje jugoslovenskih građana na studije u inostranstvo i uspostavilo je kulturno-prosvetnu saradnju sa inostranstvom. Ministarstvo prosvete FNRJ je ukinuto 31. januara 1946. činom proglašenja Ustava FNRJ. Poslove iz njegove nadležnosti i činovnike preuzeli su tada osnovani Komitet za kulturu i umetnost pri Vladi FNRJ (fond 314) i Komitet za škole i nauku pri Vladi FNRJ (fond 315). Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 1.2 Količina arhivske građe: 8 fascikli, 18 jedinica opisa Stanje građe: dobro očuvana Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Ivan Hofman Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS