Detalji fonda
Broj fonda: 212 Naziv fonda: SAVEZNI SUD Stvaraoci arhivske građe: Savezni sud Granične godine fonda: 1945-2003 Granične godine građe: 1945-2003 Istorijat tvorca fonda: Savezni sud osnovan je 13.2.1945. godine Odlukom Predsedništva AVNOJ-a. Za vreme svog postojanja pet puta je promenio ime. Prvobitni naziv bio je Vrhovni sud Demokratske Federativne Jugoslavije (1945), Vrhovni sud Federativne Narodne Republike Jugoslavije (1946), Savezni vrhovni sud (1953), Vrhovni sud Jugoslavije (1963), Savezni sud (1974). Pod imenom Savezni sud najduže je postojao.
Savezni sud od početka postojanja bio je poseban sudski organ čija se nadležnost protezala na celu zemlju, i uvek je bio najviši organ pravosuđa. Raspadom Jugoslavije sve savezne ustanove gube na značaju. Iako je formalno postojao i radio do 2003. godine bitno se promenio autoritet njegovih odluka, stavova i mišljenja. Definitivno je prestao sa radom 7.7.2004. godine kada je Ustavnom poveljom državne zajednice SCG čl. 46 na sednici konstituisan Sud Srbije i Crne Gore.
Period građe fonda: socijalistički Dužina fonda: 35.5 Količina arhivske građe: 261 fascikla i 329 knjiga Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Ljubica Vuković Informativno sredstvo: sumarno-alanitički inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS