Detalji fonda
Broj fonda: 117 Naziv fonda: CENTRALNO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Centralno veće Saveza sindikata Jugoslavije; Granične godine fonda: 1945-1990. Granične godine građe: 1944-1960. Istorijat tvorca fonda: Inicijativom beogradskih preduzeća 31.12.1944. održan je u Beogradu veliki zbor radnika, privatnih nameštenika, komunalnih i državnih činovnika, na kome su prisustvovale delegacije radnika iz cele zemlje. Na zboru je izabran Akcioni odbor radi obavljanja potrebnih mera za osnivanje sindikata.
Na inicijativu Akcionog odbora u Beogradu je 23-25.1.1945. održana Opštezemaljska sindikalna konferencija na kojoj je doneta odluka o osnivanju Jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Jugoslavije (JSRNJ).
Prvi kongres JSRNJ održan je u Beogradu od 24-28.10.1948. Na kongresu je promenjen naziv u Savez sindikata Jugoslavije (SSJ)..
Najviši organ bio je Kongres koji je birao Centralni odbor i njegovu finansijsku kontrolu. Centralni odbor je iz svoje sredine birao Predsedništvo, koje je u ime Centralnog odbora rukovodilo sindikalnim organizacijama, i Sekretarijat za rešavanje tekućih pitanja organizacionog i izvršnog karaktera. Na Drugom kongresu održanom od 6-8.10.1951. u Zagrebu Centralni odbor promenio je naziv u Centralno veće.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 65.8 Količina arhivske građe: 523 fascikle, 54 knjige evidencija Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen deo fonda do 1960. godine Obrađivač: Milica Milićević sa grupom saradnika Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS