Detalji fonda
Broj fonda: 371 Naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA - VAŠINGTON Stvaraoci arhivske građe: Kraljevina Srbija, Kraljevina Jugoslavija, Demokratska Federativna Jugoslavija, Federativna Narodna Republika Jugoslavija; Granične godine fonda: 1918-1945. Granične godine građe: 1917-1945. Istorijat tvorca fonda: Stvaranjem  Kraljevine Jugoslavije 1. decembra 1918. god., poslanstvo Kraljevine Srbije u SAD koje je otvoreno u januaru 1917.god. preimenovano je i transformisano u Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije SHS odnosno Jugoslavije. U  oktobru 1942.god. podignuto je na nivo ambasade. Sa proglašenjem Demokratske Federativne Jugoslavije 7. marta 1945.god. je faktički, a sa proglašenjem Federativne Narodne Republike Jugoslavije  29. novembra iste godine,  i formalno  prestalo da postoji kao diplomatsko predstavništvo Kraljevine Jugoslavije, odnosno ono je postalo ustanova socijalističke Jugoslavije. Period građe fonda: kraljevina Dužina fonda: 12.25 Količina arhivske građe: 85 kutija, 76 knjiga evidencija Stanje građe: dobro očuvana Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Predrag Krejić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS