Detalji fonda
Broj fonda: 784 Naziv fonda: ISELJENIČKO IZASLANSTVO KJ ZA JUŽNU AMERIKU U BUENOS AJRESU Stvaraoci arhivske građe: Granične godine fonda: Granične godine građe: 1926-1933. Istorijat tvorca fonda: Iseljeničko izaslanstvo za Južnu Ameriku u Buenos Ajresu započelo je rad 15.04.1926. godine. Osnivač ove institucije bilo je Minstarstvo za socijalnu politiku KSHS, ali je sem ovog Ministarstva, za njen rad bio nadležan i Generalni konzulat KSHS u Buenos Ajresu.
Zadaci ovog izaslanstva su pre svega bili usmereni ka socijalnoj i ekonomskoj pomoći jugoslovenskim iseljenicima u Argentini i drugim državama Južne Amerike. Često su se poslovi Izaslanstva poklapali sa delovanjem Generalnog konzulata, a kasnije i Poslanstva u Buenos Ajresu. Osim prvog iseljeničkog izaslanika koga je naimenovalo Ministarstvo, njegove naslednike su uglavnom predlagali poslanici, često ih smenjujući jer nisu bili na visini zadatka.
Arhivska građa ovog fonda je veoma oskudna.
Period građe fonda: Dužina fonda: 0.15 Količina arhivske građe: Stanje građe: Stepen sređenosti fonda: arhivstički sređen Obrađivač: Lidija Opojevlić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS