Detalji fonda
Broj fonda: 765 Naziv fonda: GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U BUENOS AJRESU Stvaraoci arhivske građe: Granične godine fonda: 1922-1929. Granične godine građe: 1919-1929. Istorijat tvorca fonda: Ideja o otvaranju Genalnog konzulata u Buenos Ajresu  potiče od jugoslovenskih iseljenika u Argentini, okupljenih oko ogranka JNO za Južni Atlantik u Buenos Ajresu.
Oni su kao bivši pripadnici Austrougarske monarhije, po njenom slomu 1918. godine, ostali bez ikakve pravne zaštite. Izlazeći njima u susret, vlada Kraljevine SHS prvo je zatražila priznanje novostvorene države od Argentine, što je ova i učinila krajem 1921. godine. Tokom sledeće godine, primer Argentine su sledile i druge južnoameričke države.
Generlani konzulat otvoren je Ukazom od 15. januara 1922. godine, kao prvo karijerno predstavništvo u Argentini i Južnoj Americi uopšte. Za generalnog konzula postavljen je Ivo Grisogono, bivši šef delegacije u Kairu, i na tom mestu ostaje sve do njegovog postavljanja za poslanika Poslanstva KSHS u Argentini 1928. godine.
Glavne nadležnosti konzula ticale su se iseljenika, nastanjenih u najvećem broju u Argentini ali i u drugim državama - Čileu, Brazilu, Urugvaju, Peruu, Paragvaju i dr, i to pre svega u rešavanju njihovih administrativnih i privatno-pravnih pitanja. Međutim,  politički rad sa iseljenicima bio je usmeren pre svega na pridobijanje iseljeništva, odnosno njihovo vezivanje za Kraljevinu i jugoslovensku ideju, boreći se protiv antijugoslovenskih snaga među iseljenicima.Usled nemogućnosti da odgovori na sve zadatake koje su mu se nametali u radu sa mnogobrojnim iseljenicima, razasutih po celoj Južnoj Americi, generalni konzul inicira širenje mreže počasnih konzulata, a zatim iz istih razloga, a posebno političkog rada sa iseljenicima i potrebe produbljivanja diplomatskih odnosa sa zemljama Južne Amerike, generalni konzul inicira i otvaranje diplomatskog predstavništva KSHS u Argentini, odnosno Poslanstva. G. Konzulat je stvaranjem Poslanstva, pretvoren faktički u njegovo konzularno odeljenje, a zvanično ukinut Ukazom od 15.05.1929. godine, kada je i formalno pretvoren u konzularno odeljenje Poslanstva.
Period građe fonda: Dužina fonda: 0.3 Količina arhivske građe: 2 kutije (0.24 m) i 1 poverljivi delovdni protokol Stanje građe: Stepen sređenosti fonda: arhivstički sređen Obrađivač: Lidija Opojevlić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS