Detalji fonda
Broj fonda: 754 Naziv fonda: GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE SHS U BUKUREŠTU Stvaraoci arhivske građe: Generalni konzulat Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Bukureštu, 1919-1929. Granične godine fonda: 1919-1929. Granične godine građe: 1919-1929. Istorijat tvorca fonda: Generalni konzulat Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Bukureštu otvoren je u martu 1919. godine, a ukinut u maju 1929. godine.
Arhivska građa ovoga fonda, mada obimom veoma mala, sadrži dragocene izvore o privrednoj saradnji Kraljevine SHS i Kraljevine Rumunije u prvim godinama posle Prvog svetkog rata.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 0.3 Količina arhivske građe: 3 fascikle. Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Tonka Župančić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS