Detalji fonda
Broj fonda: 532 Naziv fonda: GLAVNA UPRAVA POMORSTVA Stvaraoci arhivske građe: Pomorsko odeljenje Ministarstva saobraćaja DFJ; Glavna uprava pomorstva DFJ Granične godine fonda: 1945-1946. Granične godine građe: 1944-1946. Istorijat tvorca fonda: U vreme II sv. rata za pomorstvo je bilo nadležno Pomorsko odeljenje pri Ministarstvu saobraćaja KJ, formirano od strane Ministarskog saveta KJ u izbeglištvu. Oktobra 1944.godine Uredbom sa zakonskom snagom osnovana je Generalna direkcija brodarstva u Londonu. Istovremeno, krajem oktobra 1944. godine u Beogradu, u sastavu Povereništva za obnovu zemlje formiran je Odsek za pomorstvo. Ukidanjem Povereništva za obnovu zemlje počelo je da radi Ministarstvo saobraćaja DFJ u čijem je sastavu formiran prvo Odsek za pomorstvo, a zatim Pomorsko odeljenje pri Ministarstvu saobraćaja DFJ. Uredbom Vlade DFJ od 3.avgusta 1945.godine, pri Ministarstvu saobraćaja DFJ, osnovana je Glavne uprava pomorstva DFJ (GLAUPOM).Ona je prestala sa radom kada je Ukazom o obrazovanju Vlade FNRJ od 10.02.1946.godine osnovano Ministarstvo pomorsva FNRJ koje je preuzelo sve njene nadležnosti. Period građe fonda: DFJ Dužina fonda: 0.3 Količina arhivske građe: 3 fascikle, 1 knjiga Stanje građe: u dobrom stanju, nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Miroslava Medaković Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS