Detalji fonda
Broj fonda: 421 Naziv fonda: GENERALNI KONZULAT KJ U HAMBURGU Stvaraoci arhivske građe: Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Hamburgu, 1929-1932, 1938-1941. Granične godine fonda: 1929-1932, 1938-1941 Granične godine građe: 1919-1941. Istorijat tvorca fonda: Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Hamburgu ustanovljen je maja 1929. godine, a počeo sa radom u julu iste godine. Ukinut je u novembru 1932. godine, da bi ponovo bio otvoren u junu 1938. godine. Izbijanjem aprilskog rata 1941. godine i prekidom diplomatskih odnosa dve zemlje, Generalni konzulat je prekinuo rad.
Privredni odnosi Kraljevine Jugoslavije sa Nemačkom mogu se sagledati kroz značajnu arhivsku građu ovoga fonda.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 0.6 Količina arhivske građe: 3 fascikle, 1 knjiga evidencije. Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađena Obrađivač: Dragoš Petrović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS