Detalji fonda
Broj fonda: 396 Naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U MAĐARSKOJ - BUDIMPEŠTA Stvaraoci arhivske građe: Granične godine fonda: 1920-1941. Granične godine građe: 1918-1941. Istorijat tvorca fonda: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca priznata je od Kraljevine Mađarske po odredbama ugovora o miru savezničkih i udruženih sila sa Mađarskom sklopljenog u Trijanonu 4. juna 1920. godine, a prvi poslanik Kraljevine SHS predao je akreditive namesniku Kraljevine Mađarske Miklošu Hortiju 30. septembra 1920. godine. Međutim, vojni predstavnik srpske vrhovne komande Kraljevine Srbije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je bio i "predstavnik-delegat Ministarskog saveta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca" od 26. novembra 1918. do aprila 1919. godine. Takođe, i diplomatski delegat Ministarskog saveta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca došao je u Budimpeštu 19. avgusta 1919. godine, koji je u tom statusu delovao do jula 1920. godine. Poslanstvo je delovalo do 11. aprila 1941. godine kada je Kraljevina Jugoslavija prekinula diplomatske odnose sa Mađarskom. Period građe fonda: kraljevina Dužina fonda: 7.5 Količina arhivske građe: 21 fascikla, 122 knjige Stanje građe: Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađena Obrađivač: Gojko Malović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS