Detalji fonda
Broj fonda: 392 Naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U BELGIJI - BRISEL Stvaraoci arhivske građe: Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Belgiji, 1918-1945. Granične godine fonda: 1918-1945. Granične godine građe: 1929-1941. Istorijat tvorca fonda: Nakon stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1. decembra 1918. godine, Poslanstvo Kraljevine Srbije u Belgiji nastavilo je da radi kao poslanstvo novostvorene države. Poslanstvo je u Briselu delovalo do rata. U toku rata jugoslovenski poslanik (od 1943. godine otpravnik poslova), bio je akreditovan kod belgijske vlade čije sedište je za vreme rata bilo u Londonu.
Arhivska građa Fonda je malog obima, ali sadrži vredne podatke o odnosima Kraljevine Jugoslavije sa državama Beneluksa između dva svetska rata.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 0.6 Količina arhivske građe: 4 fascikle, 3 knjige evidencije Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Petrović Nada Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS