Detalji fonda
Broj fonda: 390 Naziv fonda: GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U KEJPTAUNU Stvaraoci arhivske građe: Generalni konzulat u Kejptaunu Granične godine fonda: 1941-1945. Granične godine građe: 1941-1946. Istorijat tvorca fonda: Generalni konzulat u Kejptaunu je osnovan Ukazom MIP-a Kraljevine Jugoslavije od 3.6.1941. godine u Jerusalimu. Nastavio je da radi i posle 1945. kao Generalni konzulat FNRJ u Kejptaunu.
Do 1941. godine teritoriji Južnofričke Unije postojali su samo počasni konzulati KJ (Durban, Pretorija i Johanesburg), osnovani na zahtev jugoslovenske kolonije u Uniji, ali koji nisu imali neku veću ulogu. Povod za otvaranje Generalnog konzulata u neposrednoj je vezi sa stanjem u kome se naša zemlja našla nakon okupacije i odlaska kralja, vlade i visokog državnog činovništva u izbeglištvo. Zbog neprohodnosti morskih puteva deo tih izbeglica putovao je preko Crvenog mora i juga Afrike, pa je trebalo obezbediti njihov prijem i smeštaj i otpremiti ih dalje za London, SAD i Kanadu kao krajnje destinacije. U takvim prilikama Kejptaun je po svom geografskom položaju bio pogodan za otvaranje Generalnog konzulata.
Otvaranje  Konzulata omogućio je i uspostavljanje bližih veza KJ sa Južnoafrčikom Unijom i upoznavanjem prilika u ovoj zemlji sa kojom do tada nije bilo nekih bližih kontakata, a od izuzetnog značaja je Konuzlat imao za našu koloniju u Uniji i Južnoj Africi uopšte, kako je to bilo jedino zvanično predstavništvo KJ u tom delu Afrike.
Period građe fonda: kraljevina Dužina fonda: 0.92 Količina arhivske građe: 7 kutija i 3 knjige evidencije Stanje građe: Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađena Obrađivač: Lidija Opojevlić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS