Detalji fonda
Broj fonda: 388 Naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U FRANCUSKOJ - PARIZ Stvaraoci arhivske građe: Poslanstvo Kraljevine Srbije u Francuskoj, 1917-1818; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS), 1918-1941. Granične godine fonda: 1917-1941. Granične godine građe: 1918-1945. Istorijat tvorca fonda:       Stvaranjem Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u decembru 1918. godine, Poslanstvo Kraljevine Srbije u Francuskoj nastavilo je da radi kao Poslanstvo novostvorene države. Sedište Poslanstva je bilo u Parizu do kapitulacije Francuske u leto 1940. godine nakon čega je prešlo u Viši gde se nalazila francuska vlada. Nakon aprilskog rata 1941. i okupacije Jugoslavije, u avgustu 1941. godine Francuska vlada je na zahtev Nemačke otkazala zvanične diplomatske odnose Vladi Kraljevine Jugoslavije čime je oduzet zvanični karakter diplomatskoj misiji Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj. Zaštitu jugoslovenskih interesa jugoslovenska vlada je poverila američkom poslanstvu koje je to činilo sve do jula 1942. godine, do prekida diplomatskih odnosa između Francuske i SAD. Dalju zaštitu jugoslovenskih interesa u Francuskoj obavljao je Francusko-jugoslovenski ofis koji je funkcionisao kao privatno udruženje, bez zvaničnog diplomatskog karaktera i statusa.
      Arhivska građa fonda je prvorazrednog zančaja i neizbežna u proučavanju odnosa između Jugoslavije i Francuske, kao i odnosa među državama Evrope između dva svetska rata.
Period građe fonda: kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 30.3 Količina arhivske građe: 261 fascikla, 30 knjiga Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađena Obrađivač: Nada Petrović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS