Detalji fonda
Broj fonda: 373 Naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ITALIJI - RIM Stvaraoci arhivske građe: Poslanstvo Kraljevine Srbije u Italiji, 1918; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS) u Italiji, 1918-1941. Granične godine fonda: 1918-1941. Granične godine građe: 1918-1941. Istorijat tvorca fonda:        Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u decembru 1918. godine Poslanstvo Kraljevine Srbije u Italiji nastavilo je da radi kao poslanstvo novostvorene države Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon prekida diplomatskih odnosa između Italije i Jugoslavije aprila 1941. godine i povlačenja našeg diplomatskog osoblja iz Rima, Poslanstvo prestaje sa radom.
       Građa Fonda nije sačuvana u većem obimu. Postojeća arhivska građa u fondu može da posluži u istraživanju međudržavnih odnosa Kraljevine Italije i Kraljevine Jugoslavije u periodu između dva svetska rata, kao i raznovrsnih međudržavnih odnosa na Jugoistoku Evrope od 1918-1941. godine.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 2.7 Količina arhivske građe: 73 knjige, 5 fascikli Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađena Obrađivač: Vesna Aleksić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS