Detalji fonda
Broj fonda: 314 Naziv fonda: KOMITET ZA KULTURU I UMETNOST VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ. Granične godine fonda: 1946-1948. Granične godine građe: 1946-1948. Istorijat tvorca fonda: Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ osnovan je 8. februara 1946. Zadaci komiteta bili su «staranje o opštenarodnoj kulturi, o opštenarodnim kulturnim vrednostima [...] rukovođenje kulturnim i umetničkim ustanovama opštedržavnog značaja». U zadatke Komiteta spadalo je i uspostavljanje, održavanje i unapređivanje kulturnih veza sa inostranstvom. Komitetom je upravljalo predsedništvo čiji je predsednik bio Vladislav Ribnikar. Komitet je sprovodio u praksi kulturnu politiku Agitprop aparata Komunističke partije Jugoslavije. Komitet za kulturu i umetnost prestao je sa radom 11. decembra 1948. kada je spojen je sa Komitetom za škole i nauku Vlade FNRJ u Ministarstvo za nauku i kulturu Vlade FNRJ. Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 2.8 Količina arhivske građe: 30 fascikli i 33 knjige Stanje građe: Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađen Obrađivač: Ivan Hofman Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS