Detalji fonda
Broj fonda: 305 Naziv fonda: POPOVIĆ ĐURA Stvaraoci arhivske građe: Granične godine fonda: 1892-1961. Granične godine građe: 1910, 1911, 1918-193 Istorijat tvorca fonda: Đura Popović rođen je u Beogradu 21.02.1892. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu. Studirao je pravne nauke u Lozani i političke nauke u Parizu,
doktoriravši na temu "Sastav Saveta Lige Naroda" na Pravnom fakultetu u Lozani.
Za vreme studija aktivno je učestvovao u radu Jugoslovenske akademske omladine u Švajcarskoj. Osnivač je i prvi predsednik Jugoslovenskog udruženja "Skerlić" u Lozani. Dve godine, 1921-1922, radio je na pariskoj agregaciji prava.
Od 1921. stalni je član Glavnog sekretarijata Lige naroda i njene informativne sekcije. U tom svojstvu često je putovao i upoznavao javnost sa radom i ciljevima
Lige Naroda. Napisao je niz studija iz oblasti političke i socijalne ekonomije.
Nakon prestanka rada u Generalnom sekretarijatu Lige Naroda predavao je međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu u Subotici, u svojstvu vanrednog profesora. Period rata proveo je u Beogradu gde je sa grupom profesora Univerziteta zastupao antigermanske stavove. Zbog toga je jedno vreme bio zatvoren u logoru na Banjici. Pred kraj rata uspeo je da ode u Francusku gde je predavao međunarodno javno pravo. U Parizu je ostao do 1959. godine kada se vratio u zemlju. Tu je i umro 1961. godine.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 0.5 Količina arhivske građe: 5 fascikli Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Kolet Smiljanić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS