Detalji fonda
Broj fonda: 167 Naziv fonda: SAVET ZA PROMET ROBOM VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Savet za promet robom Vlade FNRJ (1950-1953) Granične godine fonda: 1950-1953. Granične godine građe: 1950-1953. Istorijat tvorca fonda: Savet za promet je osnovan Ukazom Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ 12.4.1950., u sklopu šire reorganizacije federalne vlasti, koja je imala za cilj decentralizaciju i deetatizaciju  uprave na saveznom nivou. Savet za promet je formiran za "opšte rukovodstvo poslovima trgovine, snadbevanja, državnih nabavki, turizma i ugostiteljstva iz savezne nadležnosti, kao i za koordinaciju delatnosti organa narodnih republika nadležnih za te poslove". Svojim osnivanjem Savet je ušao u sastav Privrednog saveta Vlade FNRJ, koji je  u periodu celog svog postojanja (1944-1953) bio glavni kreator privredne politike cele zemlje. Savet za promet je ukinut 13.1.1953. Donošenjem Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja FNRJ i saveznih organa vlasti, kojim je formirano Savezno izvršno veće. Tačkom 6 tog Ustavnog zakona poslovi Saveta za promet prelaze u nadležnost novoformiranog Državnog sekretarijata za narodnu privredu. Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 4.2 Količina arhivske građe: 33 fascikle, 28 knjiga Stanje građe: očuvana Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Branka Doknić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS