Detalji fonda
Broj fonda: 147 Naziv fonda: SAVEZNA KOMISIJA ZA PREGLED FILMOVA Stvaraoci arhivske građe: Savezna komisija za pregled filmova Granične godine fonda: 1949-1971. Granične godine građe: 1944-1971. Istorijat tvorca fonda: Komisija za pregled filmova pri Komitetu za kinematografiju vlade FNRJ prvi put se pominje 6.04.1949. godine u okviru Uredbe o pregledu filmova za javno prikazivanje.
Ukazom o reorganizaciji Vlade FNRJ od 7.04.1951, poslovi iz nadležnosti ukinutog Komiteta za kinematografiju prenose se na novoosnovani Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ. Uredbom o pregledu filmova za javno prikazivanje od 6.05.1953. godine, Komisija za pregled filmova preimenovana je u Saveznu komisiju za pregled filmova. Po ovoj Uredbi pregled filmova vrše i odobrenje za javno prikazivanje daju Savezna komisija za pregled filmova i republičke komisije za pregled filmova. Istom Uredbom Savezna komisija za pregled filmova postaje predračunska ustanova sa samostalnim finansiranjem.
Uredbom o izmenama Uredbe o pregledu filmova za javno prikazivanje i Rešenjem
iz 1954. godine, Savezna komisija za pregled filmova prestaje sa radom kao ustanova sa samostalnim finansiranjem i do Uredbe o Saveznoj komisiji za pregled filmova iz 1962. godine nastavlja sa radom kao organ uprave pri Sekretarijatu Saveznog izvršnog veća za prosvetu i kulturu.
Savezna komisija za pregled filmova 1965. godine postaje organ u sastavu Saveznog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, a 1967. nastavlja rad kao savezna
organizacija.
U skladu sa Zakonom o organizaciji i delovanju saveznih organa uprave i saveznih organizacija 1.10.1971. godine doneta je Odluka po kojoj se ukida i prestaje sa radom između ostalih saveznih organizacija i Savezna komisija za pregled filmova.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 6.5 Količina arhivske građe: 61 fascikla Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Slobodanka Dojčinović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS