Detalji fonda
Broj fonda: 145 Naziv fonda: SAVEZ STUDENATA JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Savez studenata Jugoslavije. Granične godine fonda: 1951-1974. Granične godine građe: 1951-1974, 1977. Istorijat tvorca fonda: Osnivačka konferencija Saveza studenata Jugoslavije održana je u Beogradu aprila 1951. godine. Izabrani su organi i tela,  usvojena Rezolucija o karakteru i organizacionim načelima Saveza studenata i utvrđeni zadaci ove organizacije.
Opšte smernice za rad Saveza studenata Jugoslavije utvrđivane su na Kongresu koji je najviši organ Saveza studenata Jugoslavije. Programska načela proizilazila su iz Programa KPJ - SKJ a u skladu sa potrebama studenata.
Održano je devet kongresa, odnosno konferencija Saveza studenata Jugoslavije.
Na XI kongresu Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, novembra 1974. godine, od ranijih organizacija - Saveza omladine Jugoslavije i Saveza studenata Jugoslavije formirana je jedinstvena organizacija - Savez socijalističke omladine Jugoslavije.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 13.5 Količina arhivske građe: 124 fascikli, 8 administrativnih knjiga Stanje građe: nekompltetna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Milica Milićević Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS