Detalji fonda
Broj fonda: 142 Naziv fonda: SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Jedinstveni Narodnooslobodilački front Jugoslavije, 1944-1946; Narodni front Jugoslavije, 1946-1952; Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, 1952-1990. Granične godine fonda: 1952-1960. Granične godine građe: 1945-1960. Istorijat tvorca fonda:        Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije (SSRNJ) je bila politička organizacija, koaj je načelno okupljala građane i njihova ugruženja građana na dobrovoljnoj osnovi. U stvari, SSRNJ je bila transmisiona organizacija koja je sprovosila odluke Saveza komunista Jugoslavije, koji su u njemu imali odlučujuću i rukovodeću ulogu. Od samog stvaranja Narodnog fronta Jugoslavije 1934. godine, Komunistička partija Jugoslavije je u njemu imala odlučujuću ulogu.
      Delovanje SSRNJ je bilo forumsko, kroz delovanje aktiva, u vidu uprave, sa neodređenim članstvom. Oni su davali podršku merama Saveza komunista Jugoslavije.
Niz sekcija u SSRNJ obeležavao je njegovo delovanje.
Period građe fonda: Socijalistička Jugoslavija Dužina fonda: 15.25 Količina arhivske građe: fascikli 139, knjiga evidencije 15. Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Vukman Boričić Informativno sredstvo: invenata i popis Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS