Detalji fonda
Broj fonda: 141 Naziv fonda: ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Antifašistički front žena Jugoslavije, 1942-1953. Granične godine fonda: 1942-1955. Granične godine građe: 1945-1953. Istorijat tvorca fonda:      Antifašistički front žena (AFŽ) Jugoslavije osnovan je na Prvoj zemaljskoj konferenciji žena u Bosanskom Petrovcu 6. decembra 1942. godine. Više godina ranije, žene su predstavljale važan faktor u Narodnom frontu Jugoslavije. AFŽ je krajem 1942. godine već predstavljao jaku organizaciju partizanskog Narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije u borbi protiv okupatora i njihovih saradnika i saveznika u Jugoslaviji.
     Posle Drugog svetskog rata i oslobođenja Jugoslavije, AFŽ je i dalje radio na političkoj mobilizaciji žena u Jedinstvenom naorodnooslobodilačkom frontu Jugoslavije i u svim područjima društvene delatnosti.
     Juna 1945. godine održan je Prvi kongres AFŽ Jugoslavije, a Drugi januara 1948. - oba u Beogradu. Treći kongres AFŽ Jugoslavije održan je u Zagrebu 1950. godine, dok se Četvrti kongres AFŽ Jugoslavije održao u Beogradu 1953. godine. Na tom kongresu  je ukinut AFŽ kao posebna i jedinstvena organizacija, a osnovan Savez ženskih društava Jugoslavije.
     AFŽ Jugoslavije je izdavao više listova: "Žena u borbi", "Žena danas", "Ukus", "Majka i dete", "Zora" i dr. Po unutrašnjoj strukturi AFŽ je bio organizovan na organe uprave: Kongres, Centralni odbor, Predsedništvo, Izvršni odbor i Nadzorni odbor, uz koje su povremeno stvarana razna tela (sekcije, komisije i dr.).
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 4.5 Količina arhivske građe: 337 fascikli Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Vučina Dobrić Informativno sredstvo: Inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS