Detalji fonda
Broj fonda: 140 Naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE METALNE INDUSTRIJE Stvaraoci arhivske građe: GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE METALNE INDUSTRIJE Granične godine fonda: 1947-1950. Granične godine građe: 1947-1950. Istorijat tvorca fonda: Generalna direkcija savezne metalne industrije osnovana je Uredbom o osnivanju
generalnih i glavnih direkcija Ministarstva industrije FNRJ od 22.01.1947. godine kao administrativno-operativni rukovodilac industrijskih preduzeća opšte-državnog
značaja, za proizvodnju metala, za unapređenje i regulisanje razvoja metalne industrije. Novoosnovana direkcija preuzela je poslove Glavne uprave poljoprivrednih mašina, sprava i alata i Glavne železničko-saobraćajne uprave mašina i alata Ministarstva industrije FNRJ.
Uredbom o generalnim i glavnim direkcijama Ministarstva lake industrije FNRJ,
Ministarstva teške industrije FNRJ i Ministarstva rudarstva FNRJ od 10.02.1948. godine, Generalna direkcija savezne metalne industrije prelazi u nadležnost Ministarstva teške industrije FNRJ iz nadležnosti ukinutog Ministarstva industrije FNRJ.
Generalna direkcija savezne metalne industrije kao administrativno-operativni rukovodilac industrijskih preduzeća opšte-državnog značaja ukinuta je Uredbom
vlade FNRJ o ukidanju generalnih i glavnih direkcija koje su bile u nadležnosti
Ministarstva teške industrije FNRJ 25.07.1950. godine. Prava i obaveze ukinute
direkcije proizišla iz redovnog poslovanja preneta su na administrativno-operativnog rukovodioca na koga su preneta preduzeća koja su bila pod rukovodstvom ukinute direkcije.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 0.7 Količina arhivske građe: 6 fascikli Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Slobodanka Dojčinović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS