Detalji fonda
Broj fonda: 139 Naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ Granične godine fonda: 1950-1951. Granične godine građe: 1949-1951. Istorijat tvorca fonda: Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte osnovana je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte od 10.02.1950, kao administrativno-operativni rukovodilac preduzeća opšte-državnog značaja za proizvodnju i preradu nafte. Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ preuzela je poslove i nadležnost, prava i obaveze Generalne direkcije za naftu i plin Ministarstva rudarstva koja je stupanjem na snagu ove uredbe ukinuta.
Na čelu Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte bio je generalni direktor - ministar u Vladi FNRJ, koji je upravljao svim poslovima Generalne direkcije i donosio akta za koje su ovlašćeni ministri na osnovu zakona, propisa i smernica Vlade, Privrednog saveta vlade FNRJ i Saveta za energetiku i ekstrativnu industriju vlade FNRJ. Sedište Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte bilo je u Beogradu.
Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ ukinuta je 31.05.1950. godine Uredbom o ukidanju generalnih i glavnih direkcija i uprava u nadležnosti organa Vlade FNRJ.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 8 Količina arhivske građe: 52 fascikle, 22 knjige Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Slobodanka Dojčinović Informativno sredstvo: inventar arhivske građe Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS