Detalji fonda
Broj fonda: 133 Naziv fonda: GLAVNA DIREKCIJA SAVEZNE INDUSTRIJE VATROSTALNOG MATERIJALA Stvaraoci arhivske građe: Glavna direkcija za nemetale Ministarstva rudarstva FNRJ; Glavna direkcija savezne industrije vatrostalnog materijala. Granične godine fonda: 1947-1950. Granične godine građe: 1947-1951. Istorijat tvorca fonda: Glavna direkcija za nemetale osnovana je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva rudarstva FNRJ od 7.03.1947. godine, kao administrativno-operativni rukovodilac rudarskih i topioničarskih preduzeća za proizvodnju i preradu nemetala opštedržavnog značaja.
Uredbom od 10.02.1948. godine, Direkcija se izdvaja iz nadležnosti Ministarstva rudarstva FNRJ i prenosi u nadležnost Ministarstva teške industrije FNRJ. Istom Uredbom menja naziv u Glavnu direkciju savezne industrije vatrostalnog materijala.
Direkcija je bila pod neposrednim rukovodstvom ministra rudarstva, odnosno teške industrije. Na čelu Direkcije bio je generalni direktor koji je neposredno upravljao svim poslovima Direkcije. Generalnog direktora postavljao je ministar rudarstva,
odnosno ministar teške industrije uz saglasnost predsednika Vlade FNRJ.
Glavna direkcija savezne industrije vatrostalnog materijala. Ukinuta je 31.05.1950. godine Uredbom o ukidanju generalnih i glavnih direkcija i uprava u nadležnosti
organa Vlade FNRJ.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 3 Količina arhivske građe: 18 fascikli Stanje građe: fragnentarna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS