Detalji fonda
Broj fonda: 131 Naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA ZA UGALJ MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Generalna direkcija za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ, 1947-1948. Granične godine fonda: 1947-1948. Granične godine građe: 1947-1950. Istorijat tvorca fonda: Generalna direkcija za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ osnovana je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva rudarstva FNRJ od 7.03.1947. kao administrativno-operativni rukovodilac rudarskih preduzeća za proizvodnju uglja opšte-državnog značaja. Preuzela je poslove i zadatke Glavne uprave za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ. Pod svojim administrativno-operativnim rukovodstvom Generalna direkcija za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ imala je 31 preduzeće za proizvodnju uglja opšte-državnog značaja.
Na čelu Generalne direkcije za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ bio je generalni direktor koji je neposredno upravljao svim poslovima Direkcije. Generalnog direktora postavljao je ministar rudarstva uz saglasnost predsednika Vlade FNRJ. Sedište Direkcije bilo je u Beogradu.
Generalna direkcija za ugalj kao administrativno-operativni rukovodilac rudarskih preduzeća za proizvodnju uglja opšte-državnog značaja, ukinuta je Uredbom Vlade FNRJ  o osnivanju generalnih direkcija za narodne republike Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu od 31.12.1948. godine. Ovom Uredbom, poslovi i zadaci ukinute Direkcije preneti su na novoosnovane generalne direkcije za ugalj po narodnim republikama.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 1.4 Količina arhivske građe: 16 fascikli Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Rasulić Dušanka Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS