Detalji fonda
Broj fonda: 109 Naziv fonda: SAVET ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Granične godine fonda: 1950-1951. Granične godine građe: 1950-1951. Istorijat tvorca fonda: Savet za prerađivačku industriju Vlade FNRJ osnovan je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ br. 467. i otpočeo je sa radom 12.04.1950. godine.
Savet za prerađivačku industriju obuhvatao je dotadašnje grane lake industrije. U
delokrug poslova Saveta spadali su: proizvodnja, oplemenjivanje i prerada nemetalnih ruda; industrija i prerada metala; elektroindustrija; hemijska industrija;
industrija celuloze, drvenjače i papira; tekstilna industrija; industrija kože i obuće;
industrija gume i eksploatacija šuma.
Savet za prerađivačku industriju ukinut je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ br. 1742 i prestao sa radom 10.10.1951. godine, a njegove poslove preuzeo je Savet za industriju i građevinarstvo Vlade FNRJ.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 1.3 Količina arhivske građe: 13 fascikli Stanje građe: nepotpuna, neoštećena Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Vasilije Kosić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS