Detalji fonda
Broj fonda: 108 Naziv fonda: GLAVNE DIREKCIJE SAVEZNE INDUSTRIJE MOTORA Stvaraoci arhivske građe: Glavne i savezne uprave pri Ministarstvu industrije FNRJ, 1946-1947; Generalne i glavne direkcije Ministarstva industrije FNRJ, 1947-1948; Glavna direkcija savezne industrije motora, 1948-1950. Granične godine fonda: 1946-1950. Granične godine građe: 1929-1952. Istorijat tvorca fonda:      U sastavu ministarstava FNRJ, nadležnih za poslove industrije, osnovan je veđi broj generalnih i glavnih direkcija, radi što boljeg i bržeg organizovanja industrije, povezivanja u radu pojedinih preduzeća, povećanja i racionalizacije proizvodnje, kao i omogućavanja što pravilnije raspodele sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda. U periodu od maja do kraja jula 1946. godine, u okviru Ministarstva industrije FNRJ osnovano je niz glavnih i saveznih uprava, čija su sedišta bila u nekoliko gradova Jugoslavije. One su bile administrativno-operativno rukovodstvo industrijskih preduzeća opštedržavnog značaja.
     Od maja do kraja jula 1946. godine, osnovan je veći broj (18) glavnih i saveznih uprava. Među njima je bila Glavna uprava za automobilsku industriju i preciznu mehaniku, čije je sedište bilo u Beogradu. Glavna uprava je imala samostalan budžet prihoda i rashoda, samostalan bilans u pogledu operacije prodaje, kao i  zbirni bilans za državna preduzeća i proizvodne organizacije koje su joj bile podređene. Na čelu Glavne uprave bio je načelnik kojeg je postavljao i smenjivao ministar industrije.
     U unutrašnjoj organizaciji, Glavnu upravu su sačinjavala sledeća odeljenja: sekretarijat, komercijalno odeljenje, plansko-proizvodno odeljenje, stručni savet.
     Januara 1947. godine, osnovano je dvanaest generalnih i glavnih direkcija, koje su nastavile rad dotadašnjih glavnih i saveznih uprava. Tada je Glavna uprava za automobilsku industriju i preciznu mehaniku promenila naziv u Glavnu upravu savezne industrije motora. Januara 1948. godine došlo je do ukidanja Ministarstva industrije FNRJ, a formirana dva nova: Ministarstvo teške industrije i Ministarstvo lake industrije. Zajedno sa još šest generalnih i glavnih direkcija, sve do kraja postojanja, Glavna direkcija savezne industrije motora nalazila se u sastavu Ministarstva teške industrije FNRJ.
     Organizaciju generalnih i glavnih direkcija propisivala su nadležna ministarstva. Za Glavnu direkciju savezne industrije motora to je činilo Ministarstvo industrije odnosno Ministarstvo teške industrije, s tim što je detaljna organizacija sprovedena u toku 1948. i 1949. godine.
     Na čelu Glavne direkcije nalazio se glavni direktor, koji je neposredno upravljao poslovima. Njega je postavljao nadležni ministar industrije odnosno teške industrije FNRJ.
     Poslovi Glavne direkcije savezne industrije motora bili su podeljeni na pet sektora (odelenja, odseka, grupa i referata): Sekretarijat, Kadrovski sektor, Komercijalni sektor, Planski sektor i Pogonski sektor.
     Glavna direkcija savezne industrije motora ukinuta je 25. jula 1950. godine.
     Hronološki raspon građe fonda, od 1929-1952, ne poklapa se sa godinama tvorca fonda. Fizičko stanje građe fonda je dobro.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 4.74 Količina arhivske građe: 335 fascikli, 10 registraturskih kniga Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Vasilije Kosić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS