Detalji fonda
Broj fonda: 101 Naziv fonda: BALKANSKI INSTITUT Stvaraoci arhivske građe: Balkanski institut Granične godine fonda: 1934-1941. Granične godine građe: 1934-1941. Istorijat tvorca fonda: Balkanski institut osnovala je grupa publicista i ekonomista 1934. godine, a Rešenjem Ministarstva unutrašnih dela Kraljevine Jugoslavije, od 21.04.1934. godine, odobren je njegov rad. Osnivači ove institucije postavili su cilj da prikupe, istraže i naučno obrade sav postojeći materijal koji se odnosi na Balkan,  
kako bi utvrdili i objasnili "zajednicu balkanskih naroda", njihovu kulturu u
prošlosti i sadašnjosti. Napori saradnika Instituta rezultirali su objavljivanjem
"Balkanske enciklopedije" u dve knjige (na francuskom i nemačkom jeziku) i
serijom knjiga "Balkan i balkanci" u šest tomova. Radi "međusobnog upoznavanja balkanskih naroda" osnovan je i stručni časopis "Međunarodni časopis za izučavanje Balkana", koji je pored srpskog izlazio i na francuskom, nemačkom,
engleskom i ruskom jeziku. Preko 200 poznatih naučnih i javnih radnika iz cele zemlje bilo je okupljeno oko Instituta i njegovih programa. Institut je radio sve do 1941. godine, kada je rat prekinuo njegovu delatnost.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 1 Količina arhivske građe: 8 fascikli Stanje građe: fragmentarna, neoštećena Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Kolet Smiljanić Informativno sredstvo: inventar, imenski indeks Knjige еvidencije: ne Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS