Detalji fonda
Broj fonda: 96 Naziv fonda: USTANOVE AGRARNE REFORME KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine SHS, 1919-1929; Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941; Komisija za likvidaciju agrarne reforme-Petrovgrad, 1931-1944. Granične godine fonda: 1919-1929. Granične godine građe: 1913-1944. Istorijat tvorca fonda: Posle stvaranja KSHS 01.12.1918. nije postojalo ministarstvo za agrarnu reformu u prvom njenom Ministarskom savetu KSHS od 20.12.1918.
Ministarstvo za agrarnu reformu KSHS stvoreno je 02.04.1919. Ono je delovalo preko unutrašnjih organizacionih jedinica i preko područnih jedinica. Posle Ministarstva, kao najvišeg rukovodećeg državnog organa, područne jedinice za agrarnu reformu bile su: agrarne direkcije, koje su bile nadležne nad županijskim (okružnim) agrarnim uredima. Pod županijskim agrarnim uredima bile su niži agrarni organi - sreski (kotarski) poverenici i sreske komisije.
Ministarstvo za agrarnu reformu KSHS ukinuto je u prvoj polovini 1929, a njegovi poslovi prešli u nadležnost Ministarstva poljoprivrede (KSHS) Kraljevine Jugoslavije. Unutar Ministarstva poljoprivrede KJ postojao je od 1929-1941. Odsek agrarne reforme. Poslovi agrarne reforme odvijali su se na području okupiranog Banata i u toku rata 1941-1944, dok su u ostaloj okupiranoj KJ još 1941. bili obustavljeni.
Period građe fonda: KSHS, KJ Dužina fonda: 4.5 Količina arhivske građe: 46 fascikli Stanje građe: Stepen sređenosti fonda: Obrađivač: Dr Gojko Malović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: ne Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS