Detalji fonda
Broj fonda: 71 Naziv fonda: MINISTARSTVO FIZIČKOG VASPITANJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo fizičkog vaspitanja Kraljevine Jugoslavije Granične godine fonda: 1932-1941. Granične godine građe: 1932-1941. Istorijat tvorca fonda: Ministarstvo fizičkog vaspitanja Kraljevine Jugoslavije osnovano je Uredbom o uređenju ovog ministarstva od 19. marta 1932. godine. Ministarstvo je bilo vrhovna institucija za odobravanje udruživanja i osnivanja ustanova u cilju fizičkog vaspitanja naroda kroz sokolstvo, sportska udruženja, seljačke družine,
vatrogasna društva, skautske, planinarske, turističke i slične organizacije.    Ministarstvo se staralo oko osnivanja i vršilo nadzor nad radom organizacija, društava i ustanova fizičkog vaspitanja. Obavezna nastava telesnog vaspitanja
vršila se u školama svih vrsta, a za vanškolsku omladinu kroz praznične tečajeve
i u sokolskim društvima.
Nadležnosti Ministarstva fizičkog vaspitanja prenete su, Uredbom od 25.12.1941.
godine, u nadležnost Ministarstva prosvete.
Period građe fonda: Krajevina Jugoslavija Dužina fonda: 16.55 Količina arhivske građe: 135 fascikli, 79 knjiga Stanje građe: fragmentarna, neoštećena Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Aleksandra Vranešević Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS