Detalji fonda
Broj fonda: 66 Naziv fonda: MINISTARSTVO PROSVETE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo prosvete KJ Granične godine fonda: 1918-1941. Granične godine građe: 1918-1941. Istorijat tvorca fonda: Ministarstvo prosvete Kraljevine SHS bilo je jedno od 18 ministarstava novoformirane vlade SHS, 7. decembra 1918. Ono je nastavilo poslove bivšeg Ministarstva prosvete i crkvenih poslova Kraljevine Srbije. Zakonom o nazivu i podeli Kraljevine na upravna područja od 4. oktobra 1929. Ministarstvo dobija naziv Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije. Organizaciona struktura Ministarstva prosvete KJ određena je uredbama iz 1919, 1929. i 1937. godine.
Uredbom iz 1919. Ministarstvo prosvete je bilo organizovano kao deo centralne uprave kome je pripadala vrhovna i nadzorna uprava nad javnom i privatnom nastavom u KJ. Pod njegovim nadzorom bila su sva književna i umetnička društva, prosvetne, kulturne i prosvetno-humane ustanove i zavodi, školski i prosvetni fondovi, ukoliko nisu bili pod upravom drugog ministarstva. Ministarstvo je bilo podeljeno na tri Odeljenja: Opšte odeljenje, Prosvetno odeljenje i Odeljenje za umetnost.
U izmenama Uredbe o uređenju Ministarstva prosvete, od 22. februara 1921. ispred Opšteg odeljenja stajao je Kabinet ministrov.
Uredom o uređenju Ministarstva prosvete od 31. jula 1929, ministarstvo se delilo na tri odeljenja: Opšte odeljenje, Odeljenje za srednju nastavu i Odeljenje za osnovnu nastavu.
Novom Uredbom o uređenju Ministarstva prosvete od 31. marta 1937, u nadležnost ministarstva bili su poslovi vezani za: organizovanje državnih prosvetnih vlasti, vrhovno vođenje celokupne državne prosvetne uprave, vrhovni nadzor nad prosvetnim upravnim vlastima i organima, kao i pripremanje zakonskih predloga. Istom uredbom ministarstvo se delilo na pet odeljenja: Opšte odeljenje, Odeljenje za srednje škole, Odeljenje za narodne škole, Odeljenje za nastavu i Odeljenje za narodno prosvećivanje.
Uredbom od 25. avgusta 1939. formirana je Banovina Hrvatska, koja je obuhvatala Savsku i Primorsku banovinu, i srezove Dubrovnik, Šid, Ilok, Brčko,Gradačac, Derventa, Travnik i Fojnica. Prema članu 2 iste uredbe u nadležnost Banovine su ušli i poslovi prosvete. Datum potpisivanja kapitulacije KJ (17. april 1941) smatra se i datumom prestanka rada Ministarstva prosvete KJ, iako je ono formalno nastavilo sa radom u emigraciji.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 426 Količina arhivske građe: 3298 fascikli, 1219 knjiga evidencije Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Kosić Vasilije, Aleksandra Vranešević, Spasoje Ašk Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS