Detalji fonda
Broj fonda: 65 Naziv fonda: MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije, 1918-1941. Granične godine fonda: 1918-1941. Granične godine građe: 1918-1941. Istorijat tvorca fonda:      Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije (MTI KJ) je osnovano 20. decembra 1918. godine, u sklopu prvog Ministarskog saveta Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. MTI je kao centralni organ jugoslovenske uprave bio nadležan za: unutrašnju i spoljnu trgovinu, industriju, zanatstvo, privredni kredit, osiguranje, stručnu, trgovačku, zanatsku i industrijsku nastavu i naknadu štete pričinjene u Prvom svetskom ratu.
     Svoju prvu i jedinu unutrašnju organizaciju dobilo je uredbom od 30. aprila 1919. godine, po kojoj je podeljeno na sedam odeljenja: Kabinet, Administrativno odeljenje, Odeljenje za unutrašnju trgovinu i trgovinsku nastavu, Odeljenje za industriju i zanatstvo, Odeljenje za kreditne ustanove i osiguranje i Odeljenje za naknadu štete pričinjene ratom. Sva ova odeljenja, izuzev poslednjeg, postojala su do prestanka rada MTI prilikom kapitulacije Kraljevine Jugoslavije u ratu, aprila 1941. godine.  
     Područne ustanove MTI bile su: Središnja uprava za mere i dragocene metale, Državni zavod za unapređenje industrije i zanatstva, Uprava za zaštitu industrijske svojine, Zavod za unapređenje spoljne trgovine (Direkcija za spoljnu trgovinu), Trgovački muzej, Državna filmska centrala, Centrala za ogrev, Ured za kontrolu izvoza stoke i Ured za kontrolu cena. Pri MTI bile su Državna hipotekarna banka (1929-1935) i Jugoslovenska slobodna zona u Solunu. Kao pomoćni organi pri pojedinim odeljenjima MTI postojali su saveti, odbori, komisije, centrale i sl.
     MTI je po liniji vertikalne povezanosti imalo odeljenja i odseke u pokrajinskim vladama u Ljubljani, Zagrebu, Splitu i Sarajevu, a posle ukidanja pokrajinskih vlada 1929. godine, odeljenja u devet banovina i pri Upravi grada Beograda.
     Organizacija MTI bila je čvrsto postavljena diferencijacijom poslova i razgraničenjem nadležnosti između pojedinih odeljenja.
     Arhivska građa MTI je veoma dragocena i nezamenljiva u proučavanju istorijata razvoja trgovine i industrije u celom periodu trajanja Kraljevine Jugoslavije.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 196.2 Količina arhivske građe: 1805 fascikli, knjiga evidencije 7.20 d.m Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Ksenija Milosavljević Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS