Detalji fonda
Broj fonda: 61 Naziv fonda: DRŽAVNO OMLADINSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - AUTOPUT Stvaraoci arhivske građe: Državno omladinsko građevinsko preduzeće "Autoput", 1947-1950. Granične godine fonda: 1947-1950. Granične godine građe: 1947-1952. Istorijat tvorca fonda:       Građevinsko preduzeće "Autoput" je osnovano rešenjem Vlade FNRJ od 18. marta 1947. godine. Ono je bilo preduzeće opštedržavnog značaja. Rešenjem Vlade FNRJ od 6. aprila 1948. godine, preduzeće "Autoput" stavljeno je pod administrativno-operativno rukovodstvo Ministarstva građevina FNRJ pod nazivom Državno omladinsko građevinsko preduzeće "Autoput". Godine 1948. više državnih privrednih preduzeća: Kamenolom "Lepina" u Lepini, Kamenolom "Kijevo" u Kijevu i Velika drobilica na Savskom pristaništu u Beogradu prestaju sa radom kao samostalna preduzeća i spajaju se sa postojećim Državnim omladinskim građevinskm preduzećem "Autoput" pod tim nazivom. Predmet poslovanja preduzeća bilo je: izvođenje radova na autoputu Beograd-Zagreb, nabavljanje građevinskog materijala, alata, mašina i instalacija za izvođenje radova.
      Preduzeće je poslovalo putem uprave, sekcije (gradilišta) i deonica (gradilišta). Uprava je bila finansijski, tehnički, administrativni i kadrovski centar preduzeća. Sekcije i deonice su bili organi uprave preduzeća za izvođenje pojedinih radova. U toku rada preduzeća bilo je jedanaest sekcija. Zbog prirode poslovanja Preduzeće je imalo sekcije na više mesta u zemlji.
      Rešenjem Vlade FNRJ od 27. jula 1950. godine, prestaje sa radom i likvidira je Državno omladinsko građevinsko preduzeće "Autoput", pošto je izvršen zadatak zbog koga je bilo osnovano.
      Građa fonda nije kompletna.
Period građe fonda: Socijalistička Jugoslavija Dužina fonda: 28.5 Količina arhivske građe: 218 fascikli, 133 knjiga evidencije. Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen Obrađivač: Tonka Župančić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS