Detalji fonda
Broj fonda: 17 Naziv fonda: MINISTARSTVO INDUSTRIJE VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Povereništvo NKOJ-a za trgovinu i industriju, 1944-1945; Povereništvo NKOJ-a za industriju, 1945; Ministarstvo industrije DFJ 1945; Ministarstvo industrije FNRJ, 1945-1948. Granične godine fonda: 1944-1948. Granične godine građe: 1945-1948. Istorijat tvorca fonda: Arhivski fond Ministarstva industrije FNRJ, načelno, potiče iz Povereništva NKOJ-a za narodnu privredu, osnovanog 30.11.1943, ali do 31.10.1944, ono nikada nije uspostavljeno. Tek 31.10.1944. u Beogradu je to Povereništvo ukinuto, a osnovano Povereništvo NKOJ-a za trgovinu i industriju, koje je trajalo do 01.02.1945, kada je ukinuto, a formirano Povereništvo NKOJ-a za industriju. To Povereništvo je trajalo do 07.03.1945, kada je ukinuto, a obrazovano Ministarstvo industrije DFJ. Kada je 29.11.1945. proglašena FNRJ, to Ministarstvo je preimenovano u Ministarstvo industrije FNRJ. I nakon donošenja Ustava FNRJ 31.01.1946, u novoj Narodnoj vladi FNRJ, obrazovanoj 01.02.1946, postojalo je Ministarstvo industrije FNRJ. Ministarstvo industrije FNRJ postojalo je do 08.01.1948, kada je ukinuto, a umesto wega formirana: Ministarstvo teške industrije FNRJ i Ministarstvo lake industrije FNRJ ("Sl. list FNRJ", br. 3/1948). Period građe fonda: DFJ, FNRJ Dužina fonda: 24 Količina arhivske građe: 187 fascikli, 79 knjiga evidencije Stanje građe: Stepen sređenosti fonda: Obrađivač: Kosić Vasilije Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS