Detalji fonda
Broj fonda: 6 Naziv fonda: SAVET ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ, 1947-1950; Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ, 1950-1951. Granične godine fonda: 1950-1951. Granične godine građe: 1947-1952. Istorijat tvorca fonda:       Nakon ukidanja Ministarstva teške industrije Vlade FNRJ, ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 12. juna 1950. Godine, osnovan je Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ. Savet je počeo sa radom 14. juna 1950. godine.
      Na čelu Saveta nalazio se predsednik Saveta, koji je imao dva pomoćnika: za plan i za ekonomsko-tehnička pitanja.
      Po unutrašnjoj strukturi, Savet je bio organizovan na: Kabinet predsednika Saveta, Komisiju za reviziju projekata, Planski sektor, Ekonomsko-tehnički sektor i Sekretarijat.
Unutar tih osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica nalazile su se manje radno-funkcionalne jedinice: planovi, biroi, servisi, grupe i saveti. Pod rukovodstvom Saveta nalazili su se i: Izdavačko preduzeće "Industrijska knjiga", Ekonomija u Jakovu i Odmaralište u Crikvenici i Makoli (Slovenija).
      Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ je ukinut Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ 10. oktobra 1951. godine, a njegovi poslovi su preneti na novoosnovani Savet za industriju i građevinarstvo Vlade FNRJ.
Period građe fonda: Socijalistička Jugoslavija Dužina fonda: 16.58 Količina arhivske građe: 151 fascikla i 8 knjiga evidencije Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivstički sređen Obrađivač: Vasilije Kosić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS