Detalji fonda
Broj fonda: 41 Naziv fonda: SAVEZNA PLANSKA KOMISIJA Stvaraoci arhivske građe: Komisija za privrednu obnovu zemlje pri Privrednom savetu DFJ, 1945-1946; Savezna planska komisija, 1946-1951. Granične godine fonda: 1946-1951. Granične godine građe: 1944-1951. Istorijat tvorca fonda:      Savezna planska komisija (SPK) je osnovana 25. maja 1946. godine po Zakonu o opšteprivrednom planu i državnim organima za planiranje. Nadležnost SPK prostirala se na: izradu opštedržavnih privrednih planova, razmatranje i usklađivanje privrednih planova republika i privrednih programa saveznih resora, kao i proveravanje izvršenja planova i predlaganje odgovarajućih mera, obezbeđenje pravilnih srazmera u razvitku privrednih grana i pravilnog razmeštaja proizvodnih snaga u zemlji, koordinacija celokupne službe planiranja, rukovođenje statističkom službom pribiranja podataka za izradu i proveru planova, proučavanje privrednih problema, unapređenje ekonomskog i tehničkog znanja i iskustva, organizovanje istraživačke delatnosti, propagiranje načela planiranja i pripremanje stručnih kadrova za planiranje i statistiku.
      Za celo vreme svoga postojanja SPK nije imala čvrstu čak ni jasnu organizacionu strukturu, s obzirom na česte reorganizacije u cilju pronalaženja adekvatne metodologije planiranja. SPK je imala široko polje delovanja - od privrede do kulture, prosvete, zdravstva i socijalnog staranja.
      U sklopu SPK i pod njenom nadležnošću bilo je više ustanova i komisija: Državni statistički ured, Savezna komisija za standardizaciju, Savezna uprava za mere i dragocene metale, Institut za racionalizaciju, Savezna uprava za unapređenje proizvodnje, Biro za evidencije SPK, Institut za elektroveze u Ljubljani, Komisija za reviziju idejnih projekata i Komisija za reviziju programa izgradnje.
      Za celo vreme svoga postojanja SPK nije imala prezizno određeni delokrug rada, a njome je rukovodio ministar industrije, a zatim ministar teške industrije.
      SPK je ukinuta 6. aprila 1951. godine, a njene poslove preuzeli su Privredni savet Vlade FNRJ i Glavna uprava za plan.
Građa Fonda je nekompletna, a ista je u dobrom stanju.
Period građe fonda: Socijalistička Jugoslavija Dužina fonda: 70.3 Količina arhivske građe: 633 fascikle Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređen. Obrađivač: Ksenija Milosavljević Informativno sredstvo: Inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS