Detalji fonda
Broj fonda: 36 Naziv fonda: SAVET ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku vlade FNRJ Granične godine fonda: 1951-1953. Granične godine građe: 1948-1953. Istorijat tvorca fonda: Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku vlade FNRJ osnovan je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ o reorganizaciji Savezne vlade 6. aprila 1951. godine. Istim Ukazom su ukinuti Komitet za zaštitu narodnog zdravlja FNRJ, Komitet za socijalno staranje vlade FNRJ i Ministarstvo rada čije poslove je preuzeo Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku. Savet sačinjavaju: predsednik Saveta i članovi – predsednici republičkih saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku. Savet sprovodi politiku vlade FNRJ u oblasti zaštite narodnog zdravlja, socijalnog osiguranja i socijalne politike. Prema organizacionoj šemi Savet čine: Zdravstveni sektor, Sektor Socijalne politike i Opšti sektor, a stručni pomoćni organi su: Zdravstveni savet, komisije, ustanove i preduzeća pri Savetu. Zakonom o sprovođenju Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja FNRJ i saveznim organima vlasti, ukida se Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku vlade FNRJ 14. januara 1953. i poslovi Saveta prenose se u nadležnost Saveznog izvršnog veća. Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 9 Količina arhivske građe: 53 fascikle, 32 knjige evidencije Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Slobodanka Dojčinović Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS