Detalji fonda
Broj fonda: 33 Naziv fonda: KOMITET ZA SOCIJALNO STARANJE VLADE FNRJ Stvaraoci arhivske građe: Komitet za socijalno staranje Vlade FNRJ Granične godine fonda: 1946-1951. Granične godine građe: 1946-1951. Istorijat tvorca fonda: Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, od 8.02.1946. godine, ustanovljen je Komitet za socijalno staranje.
Komitet je deo nadležnosti preuzeo od ukinutog Ministarstva socijalne politike FNRJ. Bio je nadležan za preduzimanje mera za jednoobrazno sprovođenje socijalnog osiguranja; vrhovni nadzor nad izvršenjem propisa o zbrinjavanju i zaštiti ratnih invalida i ostalih žrtava rata; rukovođenje saveznim invalidskim i drugim ustanovama socijalnog staranja; repatrijaciju; raspodelu socijalne pomoći iz saveznih sredstava na narodne republike; pomoć postradalim narodnim republikama; pripremanje i izradu nacrta zakona kao i uredaba, uputstava savezne vlade iz oblasti socijalnog staranja.
Komitet je rukovodio organizacijom Službe za repatrijaciju ratnih zarobljenika, prisilno odvedenih radnika, interniraca, osuđenika i drugih koje je okupator odveo iz Jugoslavije.
Ukazom o reorganizaciji Vlade FNRJ, br. 509 od 6.4.1951. godine, Komitet je ukinut, a poslovi ukinutog organa preneti su u nadležnost Saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku.
Period građe fonda: FNRJ Dužina fonda: 12 Količina arhivske građe: 82 fascikle, 60 knjiga Stanje građe: nekompletna u lošem stanju Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Mr Žutić Nikola Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: da Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS