Detalji fonda
Broj fonda: Naziv fonda: Stvaraoci arhivske građe: Granične godine fonda: Granične godine građe: Istorijat tvorca fonda: Period građe fonda: Dužina fonda: Količina arhivske građe: Stanje građe: Stepen sređenosti fonda: Obrađivač: Informativno sredstvo: Knjige еvidencije: Personalije: Indeksi: Mikrofilmovan: Digitalizovan:
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS