Pretražite bazu Inventar
Pročitaj mi

U bazi Inventar nalazi se sadržaj 118 informativnih sredstava inventara, dostupnih istraživačima arhivske građe i u štampanom obliku u čitaonici Arhiva. Omogućavanjem pretraživanja baze po sadržaju jedinica opisa, njihovom nazivu i po indeksima arhivske građe, učinjen je prvi korak ka ustanovljavanju virtuelne čitaonice Arhiva koja će biti otvorena i dostupna istraživačima u svako vreme i sa svakog mesta.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS