Cenovnik o pružanju usluga i utvrđivanju naknade
Pročitaj mi

PLAĆANjE IZ INOSTRANSTVA - INSTRUKCIJE

ISTRAŽIVANjE ARHIVSKE GRAĐE
NAKNADA ZA ISTRAŽIVANjE KOJE SE VRŠI PO ZAHTEVU STRANAKA
(odnosi se i na zahteve upućene Arhivu elektronskom poštom)

Izuzetci: 
ukoliko se zahtev odnosi na podatke za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, 

postupak rehabilitacije kao i pribavljanje dokaza o opravdanosti zahteva za rehabilitaciju je oslobođeno svih taksi i troškova.

2000,00 dinara
izdavanje prepisa dokumenta 500,00 dinara

PTT TROŠKOVI: po PTT tarifi ili pouzećem.

 

FOTOKOPIRANjE
1 kopija formata A4 15,00 dinara
1 kopija formata A3 30,00 dinara
1 kopija sa overom formata A4 25,00 dinara
1 kopija sa overom formata A3 50,00 dinara

Fotokopiranje dokumenata istog dana izvršiće se uz naplatu dvostruke cene.
Rok za preuzimanje naručenih fotokopija iznosi maksimalno 6 meseci od datuma naručivanja.

 

SKENIRANjE DOKUMENATA, FOTOGRAFISANjE, ŠTAMPANjE
skeniranje uz posebnu dozvolu po strani:
u rezoluciji do 300 DPI
u rezoluciji do 400 DPI

250,00 dinara
400,00 dinara
štampanje na crno belom laser štampaču po strani (format A4) 140,00 dinara
štampanje na kolor laser štampaču po strani (format A4) 220,00 dinara
kopiranje skeniranog dokumenta (po skenu) 10,00 dinara
kopiranje skenirane OGK karte ili skeniranog arhitektonskog plana (po skenu) 200,00 dinara
snimanje materijala na medijume:
na kompakt disk (CD)
na DVD

300,00 dinara
600,00 dinara
korišćenje ličnog fotoaparata u čitaonici (po danu) 2000,00 dinara
praćenje arhivske građe na snimanje van objekta Arhiva (po danu) 5000,00 dinara

Strankama nije dozvoljeno unošenje niti korišćenje ličnog skenera u čitaonici Arhiva.

 

SNIMANjE ARHIVSKE GRAĐE ZA OBJAVLjIVANjE I JAVNO PRIKAZIVANjE
za objavljivanje i javno prikazivanje u crno-beloj tehnici (po strani) 600,00 dinara
za objavljivanje i javno prikazivanje u crno-beloj tehnici na koricama, omotima i naslovnoj strani
1200,00 dinara
za objavljivanje i javno prikazivanje u kolor tehnici 1200,00 dinara
za objavljivanje i javno prikazivanje u kolor tehnici na koricama, omotima i naslovnoj strani
2400,00 dinara
za objavljivanje i javno prikazivanje na plakatima, razglednicama i kalendarima i sl. u crno-beloj tehnici
2000,00 dinara
za objavljivanje i javno prikazivanje na plakatima, razglednicama i kalendarima i sl. u kolor tehnici
4000,00 dinara
za objavljivanje i javno prikazivanje za potrebe televizije, filma, video zapisa u naučno-obrazovne svrhe
600,00 dinara
za objavljivanje i javno prikazivanje za potrebe televizije, filma, video zapisa u komercijalne svrhe
6000,00 dinara

 

SNIMANjE ZGRADE I DVORIŠTA ARHIVA
Snimanje zgrade i dvorišta Arhiva (korišćenje enterijera, eksterijera i sl.) za potrebe igranog i dokumentarnog filma u komercijalne svrhe (po satu)
10000,00 dinara
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS