1980. - "Tito - misao, reč i delo"
Pročitaj mi

Naslovna strana kataloga

 

Mesto i datum otvaranja izložbe: Arhiv Jugoslavije, Beograd, 28. maj 1980.
Izložbu otvorio: Miloš Minić, član Predsedništva CKSKJ i predsednik Saveznog društvenog saveta za međunarodne odnose
Organizacija: Arhiv Jugoslavije, Vojnoistorijski institut, Skupština SFRJ, Arhiv SSUP i Arhiv SSIP
Autor izložbe: Živojin B. Spasić
Informativno sredstvo: katalog, plakat
Prateći sadržaji:

  • izloženo desetak umetničkih slika (Titovi portreti)
  • održano 162 predavanja


Gostovanja izložbe
: Ljubljana, Dubrovnik, Brežice, Maribor, Celje, Ravne, Kranj, Velenje, Krško, Kopar, Pazin, Skoplje, Ohrid, Bitolj, Prilep, Štip, Veles, Kičevo, Debar, Kumanovo, Gostivar, Kriva Palanka, Zadar, Biograd, Šibenik, Herceg Novi, Gradačac i Kragujevac.
U Muzeju revolucije u Pekingu, 1982. godine, izložbu su otvorili Hu Ciomi, član Politbiroa CK KP Kine i Sava Obradović, ambasador SFRJ u NR Kini. Pogledajte kako su izgledali pozivnicaprospekt koji su tom prilikom štampani.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS