2010 - "Jugoslovenske vlade 1918-2006."
Pročitaj mi
Naslovna strana kataloga

Mesto i datum otvaranja izložbe: Arhiv Jugoslavije, Beograd, 22. januar 2010.
Izložbu otvorio: Nebojša Bradić, ministar kulture Republike Srbije
Organizacija: Arhiv Jugoslavije
Autor izložbe: dr Gojko Malović i Dušan Jončić
Informativno sredstvo: katalog Preuzmite katalog u pdf formatu (2.54 MB), plakat


Gostovanja izložbe

 • 2010. - Zaječar
 • 2011. - Čačak
 • 2012. - Užice, Vranje

Pozivnica sa otvaranja izložbeJugoslovenska država stvorena je 1. decembra 1918, kada je proglašeno Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Jugoslavija kao država postojala je, sa različitim oblicima državnog uređenja i unutrašnje uprave, od 1918. do 2006. Prema spoljnom svetu Jugoslavija je delovala kao jedan državni subjekat. U unutrašnjem uređenju u njoj se uočavaju četiri osnovna diskontinuirana perioda:

  I. Kraljevina Jugoslavija (Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca; Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca) 1918-1945,
  II. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (Demokratska Federativna Jugoslavija; Federativna Narodna Republika Jugoslavija) 1945-1992,
  III. Savezna Republika Jugoslavija 1992-2003. i
  IV. Državna zajednica Srbija i Crna Gora 2003-2006.
Za vreme Kraljevine Jugoslavije (Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, 1918-1920; Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1920-1929), 1918-1945, postavljeno je i razrešeno 46 vlada. U periodu Narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije i postojanja Demokratske Federativne Jugoslavije, Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, od 1943-1992, delovalo je 12 vlada. U vreme Savezne Republike Jugoslavije, 1992-2003, bilo je ukupno 5 vlada, dok je za vreme Državne zajednice Srbije i Crne Gore, 2003-2006, bila jedna vlada. U celokupnom periodu postojanja jugoslovenske države 1918–2006. delovale su 64 vlade.
Nikola Pašić je bio predsednik Ministarskog saveta KSHS u deset mandata. Nikola Uzunović, kao predsednik vlade, imao je najkraći mandat, od 8. do 15. aprila 1926. Vremenski najduži mandat predsednika vlade - 20 godina,  imao je Josip Broz Tito, predsednik Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, 1943-1945, predsednik Ministarskog saveta Demokratske Federativne Jugoslavije, 1945-1946; predsednik Narodne vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 1946-1953. i predsednik Saveznog izvršnog veća, 1953-1963.
Personalni sastavi svih vlada i neki od osnovnih pravaca njihovog delovanja u periodu 1918-2006. predstavljeni su na ovoj izložbi.

   

  FOTOGRAFIJE SA OTVARANjA IZLOŽBE U BEOGRADU

  Data/Images/jvbg_2010_01s.jpg

   

  Data/Images/jvbg_2010_02s.jpg

   

  Data/Images/jvbg_2010_03s.jpg

   

  Data/Images/jvbg_2010_04s.jpg

   

  Posetioci manifestacije Noć muzeja 2010 imali su priliku da pogledaju izložbu Jugoslovenske vlade 1918-2006.
  Gostovanja izložbe
  VRANjE, 6. septembar 2012.

  Izložba "Jugoslovenske Vlade od 1918-2006" Arhiva Jugoslavije otvorena je 6. septembra 2012. godine u galeriji Narodnog muzeja u Vranju, u organizaciji Istorijskog arhiva "31. januar" Vranje i Arhiva Jugoslavije. Povod za otvaranje izložbe je obeležavanje 50 godina rada Istorijskog arhiva "31. januar" i održavanje manifestacije "Dani Vranja". Na otvaranju prisutne je pozdravila Dobrinka Lozanovska-Ilijev, direktor Istorijskog arhiva, a o postavci je govorio Dušan Jončić, jedan od autora izložbe.

  UŽICE,9.februar 2012.

  Izložba Arhiva Jugoslavije Jugoslovenske vlade 1918-2006, predstavljena je užičkoj publici 9. februara 2012. godine, u Izložbenom salonu Istorijskog arhiva u Užicu . O izložbi su govorili Miroslav Dučić, direktor  Istorijskog arhiva u Užicu i mr Aleksandar Savić, viši arhivist Arhiva u Užicu. Gostovanja izložbi Arhiva Jugoslavije u Užicu su samo jedan od vidova uspešne saradnje dva arhiva.

  ČAČAK, 14. decembar 2011.

  U galeriji Međuopštinskog istorijskog arhiva u Čačku 14. decembra 2011. godine otvorena je izložba Arhiva Jugoslavije Jugoslovenske vlade 1918-2006, autora dr Gojka Malovića i Dušana Jončića. Povod za postavljanje izložbe u Čačku bilo je obeležavanje Dana grada Čačka. Izložbu je otvorio Miladin Milošević, direktor Arhiva Jugoslavije. Na otvaranju su govorili i Darko Domanović, načelnik Moravičkog okruga i Lela Pavlović, direktorka Međuopštinskog istorijskog arhiva.

  FOTOGRAFIJE SA OTVARANjA

  Data/Images/jvca_2011_01m.jpg

  Data/Images/jvca_2011_02m.jpg

  Data/Images/jvca_2011_03m.jpg

  ZAJEČAR,17. decembar 2010.
  U galeriji istorijskog arhiva "Timočka krajna" u Zaječaru 17. decembra 2010. godine otvorena je izložba Arhiva Jugoslavije  Jugoslovenske vlade 1918-2006, autora dr Gojka Malovića i Dušana Jončića. Povod za postavljanje izložbe u Zaječaru je obeležavanje 165 godina od rođenja Nikole Pašića. Izložbu je otvorio Miladin Milošević, direktor Arhiva Jugoslavije.
  © Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS