1998. - "Jugoslavija 1918-1998."
Pročitaj mi

Naslovna strana prospekta Mesto i datum otvaranja izložbe: Sava centar, Beograd, 01. decembar 1998.
Organizacija: Arhiv Jugoslavije
Autor izložbe: mr Gojko Malović i Mitar Todorović
Informativno sredstvo: prospekt
 

Data/Images/aj_9_miz1_l3_s_no1.jpg

Etnografska karta Jugoslovena
iz 1917. godine

 

Data/Images/aj_9_miz1_l4a_s.jpg

Krfska deklaracija,
20.07.1917. godine
(Prva strana)

 

Data/Images/aj_9_miz1_l4b_s.jpg

Krfska deklaracija,
20.07.1917. godine
(Druga strana)

 

Data/Images/aj_9_miz1_l8_s.jpg

Fotografija:
Učesnici Velike Narodne skupštine
srpskog naroda u Crnoj Gori,
koji su doneli odluku o ujedinjenju
Crne Gore sa Srbijom,
Podgorica, 26.11.1918.

 

Data/Images/aj_9_miz1_l16a_s_no1.jpg

Deklaracija Vlade
Sjedinjenih Američkih Država,
od 06.02.1919. godine,
kojom se pozdravlja ujedinjenje
Srba, Hrvata i Slovenaca
(Prva strana)

Data/Images/aj_9_miz1_l16b_s_no1.jpg

Deklaracija Vlade
Sjedinjenih Američkih Država,
od 06.02.1919. godine,
kojom se pozdravlja ujedinjenje
Srba, Hrvata i Slovenaca
(Druga strana)

Data/Images/aj_9_miz1_l17_s_no1.jpg

Ukaz o proglašenju 1. decembra
za državni praznik
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

 

Data/Images/aj_9_miz1_l20_s_no1.jpg

Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
("Vidovdanski ustav"),
28.06.1921. godine

 

Data/Images/aj_9_miz1_l31_s_no1.jpg

Odluka II zasedanja AVNOJ-a
o organizaciji Jugoslavije
na federativnom principu,
29.11.1943. godine

 

Data/Images/aj_9_miz1_l41a_s_no1.jpg

Deklaracija o proglašenju
Federativne Narodne Republike Jugoslavije,
29.11.1945.
(Prva strana)

 

Data/Images/aj_9_miz1_l41b_s_no1.jpg

Deklaracija o proglašenju
Federativne Narodne Republike Jugoslavije,
29.11.1945.
(Druga strana)

 

Data/Images/aj_9_miz1_l41c_s_no1.jpg

Deklaracija o proglašenju
Federativne Narodne Republike Jugoslavije,
29.11.1945.
(Treća strana)

 

Data/Images/aj_9_miz1_l42_s_no1.jpg

Ustav FNRJ,
31.01.1946. godine

 

Data/Images/aj_9_miz1_l54_s.jpg

Deklaracija šefova država i vlada
nesvrstanih zemalja, 
I konferencija šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja,
Beograd 1-6.09.1961. godine

 

Data/Images/aj_9_miz1_l52_s.jpg

Karta SFRJ sa republičkim i
pokrajinskim granicama,
1990. godina

 

Data/Images/aj_9_miz1_l63_s.jpg

Ustav Savezne Republike Jugoslavije,
27.04.1992.

Pogledajte legendu svih prikazanih dokumenata

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS