2011.- "Prva konferencija šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja, Beograd 1961"
Pročitaj mi
Data/Images/aj_9_izl32_nasl_kat_s.jpg

Mesto i datum otvaranja izložbe: Centralni hol Doma Narodne skupštine, Beograd, 5. septembar 2011.
Organizacija: Arhiv Jugoslavije i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Autor izložbe: Nada Pantelić i Dušan Jončić 
Informativno sredstvo: katalog Preuzmite katalog u pdf formatu (4.0 MB)

 

Gostovanja izložbe:

  • 2011. - Zaječar 

Arhiv Jugoslavije i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije priredili su izložbu arhivskih dokumenata na temu "Prva konferencija šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja, Beograd 1961", povodom 50 godina od održavanja Beogradske konferencije. Izložba će biti postavljena u centralnom holu Doma Narodne skupštine u  vreme održavanja Ministarskog sastanka 5-6 septembra, nakon čega će biti premeštena u izložbenu salu Arhiva Jugoslavije i biti dostupna posetiocima do 5. oktobra 2011. godine, u vremenu od 9-16 časova.

Izložbu prati katalog na srpskom i engleskom jeziku uz uvodni tekst prof. dr Ljubodraga Dimića.

Na izložbi će biti izloženo 253 dokumenta (pisma, fotografije) u okviru šest poglavlja:


-Prvi kontakti – put J.B. Tita u Indiju, Burmu i Egipat 16 decembar 1954- 5 februar 1955.
-Azijsko-afrička konferencija – Bandung 18-24 april 1955.
-Trojni sastanak Tito-Naser-Nehru, Brioni, 18-19 juli 1956.
-"Inicijativa petorice" na XV zasedanju Generalne skupštine OUN, septembar-oktobar 1960.
-Pripremni sastanak nesvrstanih zemalja, Kairo 5-12. juni 1961.
-Beogradska konferencija 1-6. septembra 1961.


U okviru poslednjeg, najobimnijeg poglavlja, o kome govori 200 eksponata, predstavljene su sve zemlje učesnice sa najznačajnijim dokumentima i fotografijama svih šefova delegacija zemalja učesnica, njih 25 i tri zemlje u svojstvu posmatrača. Na kraju su izložena dokumenta Prve konferencije nesvrstanih zemalja.


Većina dokumenata i fotografija po prvi put se predstavljaju široj javnosti.

Gostovanja izložbe
ZAJEČAR, 10.novembar 2011.
Izložba Arhiva Jugoslavije Prva konferencija šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja, Beograd 1961, postavljena je  u Istorijskom arhivu "Timočka krajna" u Zaječaru u organizaciji:  Istorijskog arhiva "Timočka krajna" iz Zaječara i Arhiva Jugoslavije, 10.novembra 2011. godine.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS