Prospekti

Data/Images/aj_9_iovo1_13_1_s_no1.jpg

 

Naslovna strana turističkog prospekta pod nazivom "Dubrovnik"
(na nemačkom)

 

Data/Images/aj_9_iovo1_13_2_s_no1.jpg

Naslovna strana kataloga cigara i duvana za izvoz
(na francuskom)

 

I ovo je arhivska građa

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS