Plakati

Data/Images/aj_9_iovo1_10_1_s.jpg


Plakat "Briga za ranjenike i borce danas je naša prva najpreča dužnost"

dimenzije: 59x84cm

Autor: Petar Lubarda

 Data/Images/aj_9_iovo1_10_2_s.jpg

Plakat o sastanku skupštine Stalnog saveta Male antante u Sinaji, 1. decembar 1936.

dimenzije: 23x18cm

signatura: AJ-74-194-241

I ovo je arhivska građa

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS